čo je to wellness? 

WellnessWellness, to je stav, keď je naše telo zdravé a uvoľnené, práve tak ako naša myseľ. Zdravie závisí od psychického stavu, práve tak ako psychický stav závisí na zdraví. Sú navzájom natoľko prepojené, že pre svoje telo nemôžeme spraviť nič bez toho, aby sme brali ohľady aj na dušu.

Wellness vyjadruje všetko to, čo znamená cítiť sa fajn, byť v pohode, oddychovať naplno. Práve preto wellness ponúka širokú škálu činností, ktoré majú človeka obnoviť nielen po stránke fyzickej či psychickej, ale taktiež aj po stránke emocionálnej a mentálnej.

Starnutiu sa síce nevyhneme, ale čo je dôležité, nemusíme to na sebe až tak pociťovať a nemusí to byť na nás až tak vidieť.

Na druhej strane by každý z nás mal dokázať vziať zodpovednosť za svoje zdravie do svojich rúk a nečakať, až bude jeho jedinou pomocou starostlivosť lekárov.

Štúdie ukazujú, že akým spôsobom žijeme a čo jeme, ovplyvňuje nielen našu kondíciu a pocity, ale aj to, na čo a kedy zomrieme.

Až z 80% môžme svoje zdravie ovplyvniť práve spôsobom života, správnou životosprávou a výživou.

Spôsob stravovania a teda výživy sa premieta do nášho chovania, výkonu, vitality, rozumových schopností i dĺžky života.

 

Wellness - to je celoživotná dobrá kondícia, ktorú môžte získať aj Vy.

Vo všeobecnosti platí, že dobré zdravie a dobrý vzhľad je v súčasnosti ekonomickou nutnosťou a tieto faktory majú priamy vplyv na osobné šťastie človeka. Ak je človek obézny, je pre neho omnoho ťažšie nájsť zamestnanie, priateľský vzťah a energiu vyrovnávať sa s nástrahami každodenného života

Wellness výrobky a služby reprezentujú snáď jediný segment trhu, kde je zákazníkovi za jeho investíciu odmenou očakávané potešenie. Investícia vydaná za účelom cítiť sa silnejším, stále sa usmievať, vyzerať mladším alebo cítiť sa lepšie sa vyplatí. Využijete ju v každom okamžiku každého dňa – tak v zamestnaní ako i doma.

Jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich segmentov wellness priemyslu je odvetvie zaoberajúce sa vitamínovými a nutričnými doplnkami zdravej výživy.  Práve tejto oblasti sa venuje aj naša spoločnosť.  Unikum spoločnosti je, že vitamínové a nutričné doplnky zdravej výživy, inak jednoduchšie nazývané aj potravinové doplnky, vyrába iba na základe čistých prirodných surovín bez chemických adidtív, aby sa mohla spoločnosť jednoducho odlišovať od ostatných, ktoré sú zapojené do kolotoča neúprosného biznisu medzinárodnej farmaceutickej loby.